Nogle hædersmærker får du kun i naturen!

En lille film om superhelte i naturen produceret som led i Friluftsrådets kampagne “børn gror i natur”.